Szerződési Feltételek

Köszönjük, hogy felkereste honlapunkat. Kérjük, gondosan olvassa el a jelen dokumentumban foglalt Szerződési Feltételeket, mivel a honlap használatával Ön elfogadja az itt meghatározott Szerződési Feltételeket.

BEL sýry Česko a.s. egy cseh vállalat, amely alaptőkéje 152 000 000 CZK, székhelye: Pražská 218, Želetava, PSČ: 675 26, (a továbbiakban: „BEL”), közzéteszi www.leerdammer.hu honlapját (a továbbiakban: „Honlap”).

Ennek bemutatását és tartalmát a szellemi tulajdonra – amelyek egyedüli tulajdonosa a BEL – vonatkozó hatályos törvények védik.

A honlapot az Azura cég tárolja, amely a Claranet céghez tartozik.

A funkcionális és kreatív dizájnt, valamint a műszaki tervezést és fejlesztést a BEL nevében Birel Advertising, s.r.o.  végezte.

 1. A honlap használata

Az információ minősége:

A BEL a legnagyobb gondossággal jár el, és minden eszközzel arra törekszik, hogy a honlapon minőségi információkat nyújtson.

Azonban a BEL nem tudja teljes mértékben garantálni az információk pontosságát és teljességét. Ezért a BEL nem tehető felelőssé a rendeltetésellenesen használt információk és/vagy azok pontatlan, vagy hiányos volta miatt bekövetkező bármilyen közvetlen vagy közvetett veszteségért.

– A Honlap elérése:

A BEL vállalja, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy a www.leerdammer.hu Honlap mindenkor elérhető legyen.

Mindazonáltal a BEL nem vállal felelősséget abban az esetben, ha a Honlap elérése bármilyen okból nehézségekbe ütközik, vagy a kapcsolat zavart szenved.

Mindenekelőtt, a BEL fenntartja magának a jogot arra, hogy a Honlapon módosításokat hajtson végre, amennyiben azt szükségesnek ítéli, és ezt előzetes figyelmeztetés nélkül hajthassa végre még akkor is, ha ezzel a Honlap elérhetősége zavart szenved.

A BEL nem tehető felelőssé semmilyen közvetlen, vagy közvetett kárért, amely a Honlap és/vagy partnerei honlapjainak meglátogatásából, vagy éppen ellenkezőleg, azok meglátogatásának lehetetlenné válásából következik, beleértve az adatvesztést, kárt, számítógépét befolyásoló pusztítást, vagy vírusokat, és/vagy a vírus jelenlétét a Honlapon.

Ön elismeri, hogy ellenőrizte, hogy az Ön által használt számítógép nem tartalmaz vírust, és tökéletesen működőképes állapotban van.

– Levél/e-mail küldése:

A BEL nem tehető felelőssé általa elindított levél/e-mail késedelmes elküldéséért, vagy elvesztéséért, illetve téves e-mail címre történő elküldéséért.

– Más honlapokra mutató hivatkozások:

A honlap hiperhivatkozásokkal, vagy a partnerek tartalmának Honlapján való közzétételével hozzáférést biztosít partnerei külső honlapjaihoz.

Habár a külső honlapokra mutató hivatkozások kiválasztása gondosan és elővigyázattal történik, a BEL nem tehető felelőssé az adott külső honlapokért. Nem vállal semmilyen felelősséget a külső honlapok tartalmáért, az ott megjelenő reklámokért, termékekért, szolgáltatásokért, vagy bármilyen más anyagért, amely ezeken a külső honlapokon hozzáférhető, vagy onnan származik.

A BEL nem tehető felelőssé partnerei intézkedéseiért, vagy azok elmulasztásáért.

            (2). A Honlap moderálásának feltételei

1. LEHETŐSÉG

Ha a moderálást előzőleg végzik:

A Honlapon közzétenni kívánt hozzászólásokat, vagy üzeneteket előzőleg moderálják. Az alábbi szabályok bármelyikének be nem tartása az adott hozzászólás, vagy üzenet közzétételének megtagadását eredményezi:

 • rágalmazó, rasszista, pornográf, pedofil, törvénysértésre, bűncselekményre, vagy öngyilkosságra bátorító hozzászólás,
 • magánlevelezést lemásoló hozzászólás, amely nem rendelkezik az érintett személyek beleegyezésével,
 • agresszív vagy vulgáris hozzászólás,
 • a Godwin pontot elérő hozzászólás, azaz a folyamatban lévő vitához nem kapcsolódó ellentmondásos témák bevezetése,
 • olyan hozzászólás, amely kizárólagos célja, hogy online hivatkozással külső honlapra mutasson (spam vagy levélszemét).

A BEL nem foglalkozik, nem ad választ, és nem tesz bejegyzést semmilyen olyan kéréssel/vagy hozzászólással kapcsolatban, amely a közzététel megtagadásával kapcsolatos. A BEL döntése végleges és nem lehet megkérdőjelezni.

A felhasználók viselik a közzétett tartalmaik miatti felelősséget.

2. LEHETŐSÉG

Ha a moderálást utólag végzik:

A honlapon közzétett hozzászólások és üzenetek moderálását a BEL csapatok, vagy a BEL nevében harmadik fél utólag végzi.

Ezért az üzenet törlése, vagy módosítása előtt több óra, vagy akár két munkanap is eltelhet.

Az alábbi szabályok bármelyikének be nem tartása az adott hozzászólás, vagy üzenet törlését eredményezi:

 • rágalmazó, rasszista, pornográf, pedofil, törvénysértésre, bűncselekményre, vagy öngyilkosságra bátorító hozzászólás,
 • magánlevelezést lemásoló hozzászólás, amely nem rendelkezik az érintett személyek beleegyezésével,
 • harmadik fél szellemi tulajdonjogait sértő hozzászólás,
 • kereskedelmi vagy promóciós jellegű hozzászólás,
 • agresszív vagy vulgáris hozzászólás,
 • anorexiát pozitív fénybe helyező hozzászólás (reklám, hánytatási tanács, túlsúly csökkentésére vonatkozó bátorítás, stb.),
 • fontos témákra vonatkozó hozzászólás, mint például személyek egészsége,
 • a Godwin pontot elérő hozzászólás, azaz a folyamatban lévő vitához nem kapcsolódó ellentmondásos témák bevezetése,
 • olyan hozzászólás, amely kizárólagos célja, hogy online hivatkozással külső honlapra mutasson (spam vagy levélszemét).
 • a Honlap más kiadványainak másolását jelentő hozzászólás,
 • bármely más hatályos jogszabályi rendelkezésnek, vagy rendeletnek ellentmondó hozzászólás.

Továbbá fenntartja annak lehetőségét, hogy kiadványait teljes joggal és előzetes indoklás nélkül módosítsa (kategória, helyesírás, fotó).

A BEL nem foglalkozik, nem ad választ, és nem tesz bejegyzést semmilyen olyan kéréssel/vagy hozzászólással kapcsolatban, amely a közzététel megtagadásával kapcsolatos. A BEL döntése végleges és nem lehet megkérdőjelezni.

A felhasználók viselik a közzétett tartalmaik miatti felelősséget.

Szabálysértés jelentésének lehetősége:

Sokkoló, vagy kétes üzenet esetén lehetőség van annak jelentésére, az alábbi címen található űrlap kitöltésével: www.bel-group.com/en/footer/customer-service

A válaszadás választható jellege

A felhasználók szabadon közzétehetnek kiadványokat online, és jogukban áll nem válaszolni a kiadvánnyal kapcsolatban feltett kérdésekre.

2 (3). Szellemi tulajdonjog:

A Honlapon közzétett információk szigorúan csak személyes célra használhatók.

Bármilyen kereskedelmi, vagy más célból történő használata tilos.

Továbbá, a Honlapon bemutatott elemeket a szellemi tulajdonjogra vonatkozó nemzeti jogszabályok, nemzetközi egyezmények, valamint a szerzői jogi védelem rendelkezéseit felölelő megállapodások védik. Így ezek bármilyen megváltoztatása, ábrázolása, valamint teljes vagy részleges sokszorosítása, a saját célú felhasználáson túl szigorúan tilos, és törvénysértésnek tekinthető, amely felveti a jogsértő polgári jogi és büntetőjogi felelősségét.  Ez a tilalom a sokszorosítási, ábrázolási és/vagy módosítási eljárás módjától függetlenül alkalmazandó, függetlenül annak időtartamától. 

A reklámokra, valamint a filmekben szereplő zeneművekre vonatkozó jogok kizárólagosan az adott mű felvételének tulajdonosát illetik.

Hasonlóképpen, a jelen Honlapon hivatkozott összes védjegy a BEL kizárólagos tulajdonát képezi, vagy azok használatára a BEL rendelkezik licencengedéllyel. A védjegyek bármilyen sokszorosítása a BEL előzetes hozzájárulása nélkül szigorúan tilos.

Általában a BEL nem tehető felelőssé semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, amely a Honlapon közzétett információk, vagy más elemek tiltott felhasználásából származik.

3 (4). Alkalmazandó jog

A honlapra ??? törvény vonatkozik.

A BEL fenntartja magának a jogot a jelen információk bármikor, előzetes értesítés nélküli módosítására.